Razia Shafiq is located at:

 

Level 7, 91 Phillip Street

 Parramatta, NSW 2150, Australia

 

Phone: (02) 98914666  |  Mobile: 0423 345 222

Fax: (02) 9689 3633

 

 

 Razia Shafiq - Barrister